FISCALE TIPS BIJ DE BEDRIJFSOVERDRACHT

Het is misschien nog ver weg, maar er is een grote kans dat als u een ondernemer bent met een eigen bedrijf, dat u op een dag aan een bedrijfsovername gaat beginnen. U draagt dan u bedrijf over aan een andere eigenaar, bijvoorbeeld aan uw familie of aan derden. Als u uw bedrijf nalaat of schenkt is de kans groot dat er veel belasting moet worden betaald door de nieuwe eigenaar. Hier volgen 5 tips om deze belastingdruk te verlagen.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME VAN FAILLIET BEDRIJF

Veel voorkomende oorzaken voor het failliet gaan van een bedrijf zijn concurrentie uit goedkopere productielanden, door een falend management of een ineengestorte markt. Een bedrijf overnemen uit het faillissement kan aantrekkelijk zijn. De doorstart van een failliet bedrijf kan met een nieuwe strategie en met een goed management, in afgeslankte vorm succesvol blijken. Een bedrijfsovername uit een faillissement brengt wel risico’s mee. Hieronder worden zes adviezen gegeven bij een overname van een bedrijf uit faillissement.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME ALS ALTERNATIEF VOOR EEN BEDRIJF STARTEN

Een interessant alternatief voor een bedrijf opstarten is een bestaand bedrijf overnemen. Hier liggen voor de ondernemers namelijk genoeg kansen om te investeren, ondanks de nog spelende economische crisis.

Lees verder

GOODWILL: WAT IS HET?

Goodwill wordt in de financiële wereld gebruikt om de gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Dit is de meerwaarde van de onderneming bovenop het ‘zichtbare’ eigen vermogen. Goodwill ontstaat in de meeste gevallen slechts bij een bedrijfsovername. Goodwill vertegenwoordigd de toekomstige inkomsten, die wel al bestaan in bijvoorbeeld kennis, personeel, merken, enzovoorts, maar die nog niet gewaardeerd zijn in de balansen van de onderneming.

Lees verder

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN BEDRIJFSOVERNAME

Zoals eerder beschreven in dit blogbericht over ‘De Bedijfsovername’, krijgt elke ondernemer wel eens te maken met de bedrijfsovername. Zo kan het bedrijf van een eenmanszaak of VOF omgezet worden naar een BV met meerdere aandeelhouders, het bedrijf word overgedragen aan de kinderen of familie of het bedrijf wordt overgedragen aan derde. In het laatste geval komt er soms veel meer bij kijken. Hieronder worden verschillende manieren van bedrijfsovername belicht.

Lees verder

DE BEDRIJFSOVERNAME

Bedrijfsovernames: elke zelfstandige ondernemer krijgt er op een dag wel mee te maken. Via de bedrijfsovername komt het bedrijf bijvoorbeeld in de handen van de kinderen of familie, of is het bedrijf van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF omgezet in een BV waardoor het bedrijf meerdere aandeelhouders heeft gekregen en het een langere toekomst heeft dan de ondernemer zelf. Dit verloopt in veel gevallen soepel. Als dit niet het geval is en er is sprake van bedrijfsovername aan derden, dan kan er soms vele meer bij komen kijken. Er wordt pas laat bedacht hoe ondernemers willen dat de bedrijfsovername eruit moet gaan zien en wat ze er precies van willen. Welke dingen moet elke ondernemer weten over de bedrijfsovername?

Lees verder

EARN-OUT BIJ BEDRIJFSOVERNAME: OPLOSSING OF RISICO?

Earn-out: wat is het?
Een earn-out regeling behelst in feite een nabetaling van een deel van de koopprijs door de nieuwe eigenaar van de onderneming aan de voormalige eigenaar van de onderneming, waarbij de uitbetaling “an sich” en de omvang afhangt van de na de overdracht door de onderneming behaalde resultaten.

Lees verder

‘VERKOPER BLIJFT INVESTEERDER OP ACHTERGROND’

Op steeds meer mkb-bedrijven, waaronder veel familiebedrijven, prijkt tegenwoordig het bordje ‘te koop’. Kopers en verkopers tonen zich steeds realistischer.

Lees verder

BELANG NEMEN IN BEDRIJF: CHECKLIST PARTICIPATIEOVEREENKOMST

Participatieovereenkomst – checklist
Bij een bedrijfsovername wordt meestal de hele onderneming (100% van de aandelen of activa) overgenomen. En daarmee ook 100% van de zeggenschap: de koper wordt volledig eigenaar. Bij een participatie neemt de koper, veelal een investeerder (hierna: de participant), een belang in het bedrijf, bijv. 25% of 40% van de aandelen, een minderheid van de aandelen aldus. Zeggenschap is hierbij dan direct een belangrijk onderwerp, mede om de investering te beschermen. Bijgaand volgt een checklist voor de participant, waarbij een aantal aandachtspunten aan de orde komen.
Lees verder

HANDELEN NAMENS BV IO. HOE AANSPRAKELIJKHEID VOORKOMEN? TIPS

Persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen.
Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen, mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Lees verder