All posts in Bedrijfsovername algemeen category

Afstand ontbinding koopovereenkomst: wel/niet doen?

135474221

Afstand ontbinding: niet standaard behandelen!

In veel contracten komen “standaard” bepalingen voor: ze hebben op het eerste gezicht geen betrekking op de “belangrijke zaken” in het contract (zoals prijs en prestatie), stonden wellicht al in het gebruikte model en verder wordt er amper of niet over gesproken, laat staan naar gekeken.

Management Buy-Out

105216713

Bij een Management Buy Out (of MBO) is er sprake van een bedrijfsovername door iemand binnen het bedrijf. Wanneer er een gebrek aan kopers van buitenaf is, zie je dat er steeds meer MBO’s komen. Er is vaak slechts één probleem: De financiering.

Wat moet ik doen bij een bedrijfsbeëindiging?

Overweegt u een bedrijfsbeëindiging? De passie voor u is weg, u wilt het iets rustiger aan gaan doen of u heeft meer tijd nodig voor andere dingen. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen in een situatie als deze. Maar hoe pakt u dit nu aan? Wat voor kosten komen hierbij allemaal kijken? En wat gebeurt er nu dan met uw bedrijf? Wij hebben het even voor u samengevat.

Management buy-in steeds aantrekkelijker

124527358

Bij de keuze tussen het starten van een nieuwe onderneming en het overnemen van een bestaande onderneming wordt vaak voor het laatste gekozen. Een management buy-in is vooral een goede oplossing bij gebrek aan een opvolger binnen familiebedrijven.

Bedrijfsoverdracht fiscaal

In de fusie- en overnamemarkt wordt een flinke toename verwacht van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Dat komt doordat er veel ondernemers zijn die behoren tot de zogenaamde babyboomers. Zij zijn op een leeftijd gekomen waarop ze het stokje willen overdragen.

Zoals bij veel momenten in het leven, spelen ook bij een bedrijfsovername fiscale aspecten een hoofdrol. Bijgaand een overzicht daarvan. Het eerste deel gaat in op het tijdig gereed maken van uw bedrijfsstructuur; het tweede gedeelte gaat over een aantal overige aspecten.

De Bedrijfsovername

123839953

Bedrijfsovernames: elke zelfstandige ondernemer krijgt er op een dag wel mee te maken. Via bedrijfsovername komt het bedrijf bijvoorbeeld in de handen van de kinderen of familie, of is het bedrijf van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF omgezet in een BV waardoor het bedrijf meerdere aandeelhouders heeft gekregen en het een langere toekomst heeft dan de ondernemer zelf. Dit verloopt in veel gevallen soepel. Als dit niet het geval is en er is sprake van bedrijfsovername aan derden, dan kan er soms veel meer bij komen kijken. Er wordt pas laat bedacht hoe ondernemers willen dat de bedrijfsovername eruit moet gaan zien en wat ze er precies van willen. Welke dingen moet elke ondernemer weten over de bedrijfsovername?

De kunst van het onderhandelen – 5 manieren om de deal te sluiten

80765431-bedrijventekoop.nl

Onderhandelen is een deel van het dagelijks leven, maar voor een bedrijfseigenaar die zijn bedrijf probeert te verkopen is het absoluut een cruciale vaardigheid in het verkoopproces.

De koper en verkoper proberen beiden de beste deal te sluiten voor zichzelf. Een goede onderhandelaar zijn kan hierbij de sleutel zijn tot succes.

Onderhandeling vereist voorbereiding, timing, bewustzijn, creativiteit en de vaardigheid snel en goed te kunnen anticiperen op de zet van een ander. Dit is waar een hoop verkopers te kort komen, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om jezelf al goed te positioneren, voordat de onderhandeling nog maar begonnen is.

Pensioen bij fusie of bedrijfsovername

Pensioen bij fusies en overnames

Bij fusies en overnames van ondernemingen spelen een groot aantal facetten een rol die bepalen of een transactie tot stand moet komen. Specialisten zijn veelal noodzakelijk om tot verantwoorde (des)investeringsbeslissingen te komen. De arbeidsrechtelijke aspecten vormen een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces. Het pensioen van de werknemers is daarbij vaak een complicerend element. Bij een overname wordt veelal een due diligence onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s. Pensioenaspecten mogen daarbij niet ontbreken, omdat deze voor een koper verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn hierna opgenomen.

Ruzie komt in de beste families voor

Ruzie komt overal voor. Binnen ondernemingen is dit niet anders. Als het tot een conflict komt dat dreigt te escaleren, is het voor de ondernemers noodzakelijk om in te grijpen. De onderneming mag natuurlijk niet de dupe worden van het conflict. Het is dan van groot belang dat er vooraf goede schriftelijke afspraken zijn gemaakt, waarin een oplossing of de weg naar de oplossing eenduidig is vastgelegd.

Bedrijfsovername: tips en knelpunten

2444151-bedrijventekoop.nl

Vanwege de economische crisis is er een daling geweest van het aantal bedrijfsoverdrachten. Deze daling betreft voornamelijk het mkb (tot 10 werknemers), met uitzondering van de handel en reparatie sector. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Bestaand bedrijf overnemen

186875279-bedrijventekoop.nl

Er zijn veel mensen die willen starten als ondernemer, maar niet iedereen wilt zelf een bedrijf vanuit het niets opbouwen. Veel starters kiezen daarom heel bewust voor een bestaand bedrijf overnemen. Er is bij een bedrijfsovername bekend of het bedrijf bestaansrecht heeft en welke resultaten het bedrijf al geboekt heeft. Hierdoor is het overnemen van een bestaand bedrijf een goed alternatief voor een bedrijf starten, zeker in economisch onzekere tijden.

Failliet bedrijf overnemen en de mogelijkheden hiervan

179145203-bedrijventekoop.nl

Als u interesse heeft bij de aankoop van de inventaris of een doorstart van een bedrijf in faillissement dan is het per branche afhankelijk hoe u de curator dient te benaderen. De curator zal dan in het algemeen eerst proberen om de gefailleerde onderneming gedeeltelijk of geheel “going concern” proberen over te dragen. Dit omdat via deze manier de hoogste prijs kan worden gerealiseerd.

Een bedrijfsovername zonder eigen vermogen

120121771-bedrijventekoop

Een bedrijfsovername doen zonder eigen vermogen in te brengen is mogelijk. U wilt bijvoorbeeld een onderneming beginnen, maar u wilt er geen zelf starten, dan is een bedrijfsovername van een bestaand bedrijf een goed alternatief. In dit blogbericht worden tips gegeven om een bedrijf over te nemen zonder eigen geld.

Bedrijfsovername: onderzoek de koper

Bij een bedrijfsovername heeft de verkopende partij het onderzoeksplicht. Dit betekend dat als u uw bedrijf wilt verkopen, dan moet u dus onderzoek gaan doen naar de achtergrond, betrouwbaarheid , plannen en dergelijke van de potentiële koper. Dit is zeer belangrijk om goed uit te voeren, omdat de verkopende partij ook na de bedrijfsoverdracht aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden van het bedrijf die door (een) malafide opkoper(s) worden gemaakt.

Tips bij de bedrijfsoverdracht

120121783-bedrijventekoop

Een bedrijfsovername is een grote stap. Of je nu zelf een bedrijf gaat overnemen, of jouw bedrijf wordt overgenomen. Het is belangrijk dat je je hiervoor genoeg tijd neemt en alles goed voorbereid. Hieronder worden verschillende tips gegeven die u kan helpen bij een bedrijfsoverdracht.

Fiscale tips bij de bedrijfsoverdracht

Het is misschien nog ver weg, maar er is een grote kans dat als u een ondernemer bent met een eigen bedrijf, dat u op een dag aan een bedrijfsovername gaat beginnen. U draagt dan u bedrijf over aan een andere eigenaar, bijvoorbeeld aan uw familie of aan derden. Als u uw bedrijf nalaat of schenkt is de kans groot dat er veel belasting moet worden betaald door de nieuwe eigenaar. Hier volgen 5 tips om deze belastingdruk te verlagen.

Bedrijfsovername van failliet bedrijf

Veel voorkomende oorzaken voor het failliet gaan van een bedrijf zijn concurrentie uit goedkopere productielanden, door een falend management of een ineengestorte markt. Een bedrijf overnemen uit het faillissement kan aantrekkelijk zijn. De doorstart van een failliet bedrijf kan met een nieuwe strategie en met een goed management, in afgeslankte vorm succesvol blijken. Een bedrijfsovername uit een faillissement brengt wel risico’s mee. Hieronder worden zes adviezen gegeven bij een overname van een bedrijf uit faillissement.

Goodwill: wat is het?

106690454-bedrijventekoop.nl

Goodwill wordt in de financiële wereld gebruikt om de gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Dit is de meerwaarde van de onderneming bovenop het ‘zichtbare’ eigen vermogen. Goodwill ontstaat in de meeste gevallen slechts bij een bedrijfsovername. Goodwill vertegenwoordigd de toekomstige inkomsten, die wel al bestaan in bijvoorbeeld kennis, personeel, merken, enzovoorts, maar die nog niet gewaardeerd zijn in de balansen van de onderneming.

Verschillende manieren van bedrijfsovername

Zoals eerder beschreven in dit blogbericht over ‘De Bedijfsovername’, krijgt elke ondernemer wel eens te maken met de bedrijfsovername. Zo kan het bedrijf van een eenmanszaak of VOF omgezet worden naar een BV met meerdere aandeelhouders, het bedrijf word overgedragen aan de kinderen of familie of het bedrijf wordt overgedragen aan derde. In het laatste geval komt er soms veel meer bij kijken. Hieronder worden verschillende manieren van bedrijfsovername belicht.

Earn-out bij bedrijfsovername: oplossing of risico?

Earn-out: wat is het?

Een earn-out regeling behelst in feite een nabetaling van een deel van de koopprijs door de nieuwe eigenaar van de onderneming aan de voormalige eigenaar van de onderneming, waarbij de uitbetaling “an sich” en de omvang afhangt van de na de overdracht door de onderneming behaalde resultaten.

2014 Bedrijventekoop