FAILLIET BEDRIJF OVERNEMEN EN DE MOGELIJKHEDEN HIERVAN

Als u interesse heeft bij de aankoop van de inventaris of een doorstart van een bedrijf in faillissement dan is het per branche afhankelijk hoe u de curator dient te benaderen. De curator zal dan in het algemeen eerst proberen om de gefailleerde onderneming gedeeltelijk of geheel “going concern” proberen over te dragen. Dit omdat via deze manier de hoogste prijs kan worden gerealiseerd.

Lees verder

VEEL VOORKOMENDE VALKUILEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

Een bedrijfsovername komt in het leven van een doorsnee ondernemer niet vaak voor. De meeste managers en ondernemers hebben daarom ook niet of maar weinig ervaring met bedrijfsovernames. In dit artikel worden zeven veel voorkomende valkuilen opgenoemd waar je als overnamekandidaat veel problemen mee kunt krijgen.

Lees verder

EEN BEDRIJFSOVERNAME ZONDER EIGEN VERMOGEN

Een bedrijfsovername doen zonder eigen vermogen in te brengen is mogelijk. U wilt bijvoorbeeld een onderneming beginnen, maar u wilt er geen zelf starten, dan is een bedrijfsovername van een bestaand bedrijf een goed alternatief. In dit blogbericht worden tips gegeven om een bedrijf over te nemen zonder eigen geld.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME: ONDERZOEK DE KOPER

Bij een bedrijfsovername heeft de verkopende partij het onderzoeksplicht. Dit betekend dat als u uw bedrijf wilt verkopen, dan moet u dus onderzoek gaan doen naar de achtergrond, betrouwbaarheid , plannen en dergelijke van de potentiële koper. Dit is zeer belangrijk om goed uit te voeren, omdat de verkopende partij ook na de bedrijfsoverdracht aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden van het bedrijf die door (een) malafide opkoper(s) worden gemaakt.

Lees verder

TIPS BIJ DE BEDRIJFSOVERDRACHT

Een bedrijfsovername is een grote stap. Of je nu zelf een bedrijf gaat overnemen, of jouw bedrijf wordt overgenomen. Het is belangrijk dat je je hiervoor genoeg tijd neemt en alles goed voorbereid. Hieronder worden verschillende tips gegeven die u kan helpen bij een bedrijfsoverdracht.

Lees verder

MANAGEMENT BUY IN BEDRIJFSOVERNAME

Ondernemers die ervoor kiezen om in plaats van een nieuwe onderneming te starten een bestaand bedrijf over nemen, hebben een grotere overlevingskans. Een prima vorm van bedrijfsovername is, naast de strategische koop en de management buy out, de management buy in.

Lees verder

FISCALE TIPS BIJ DE BEDRIJFSOVERDRACHT

Het is misschien nog ver weg, maar er is een grote kans dat als u een ondernemer bent met een eigen bedrijf, dat u op een dag aan een bedrijfsovername gaat beginnen. U draagt dan u bedrijf over aan een andere eigenaar, bijvoorbeeld aan uw familie of aan derden. Als u uw bedrijf nalaat of schenkt is de kans groot dat er veel belasting moet worden betaald door de nieuwe eigenaar. Hier volgen 5 tips om deze belastingdruk te verlagen.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME VAN FAILLIET BEDRIJF

Veel voorkomende oorzaken voor het failliet gaan van een bedrijf zijn concurrentie uit goedkopere productielanden, door een falend management of een ineengestorte markt. Een bedrijf overnemen uit het faillissement kan aantrekkelijk zijn. De doorstart van een failliet bedrijf kan met een nieuwe strategie en met een goed management, in afgeslankte vorm succesvol blijken. Een bedrijfsovername uit een faillissement brengt wel risico’s mee. Hieronder worden zes adviezen gegeven bij een overname van een bedrijf uit faillissement.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME ALS ALTERNATIEF VOOR EEN BEDRIJF STARTEN

Een interessant alternatief voor een bedrijf opstarten is een bestaand bedrijf overnemen. Hier liggen voor de ondernemers namelijk genoeg kansen om te investeren, ondanks de nog spelende economische crisis.

Lees verder

GOODWILL: WAT IS HET?

Goodwill wordt in de financiële wereld gebruikt om de gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Dit is de meerwaarde van de onderneming bovenop het ‘zichtbare’ eigen vermogen. Goodwill ontstaat in de meeste gevallen slechts bij een bedrijfsovername. Goodwill vertegenwoordigd de toekomstige inkomsten, die wel al bestaan in bijvoorbeeld kennis, personeel, merken, enzovoorts, maar die nog niet gewaardeerd zijn in de balansen van de onderneming.

Lees verder