BEDRIJFSOVERNAME BIJ STARTER WORDT BELEMMERD DOOR ONWETENDHEID EN FINANCIERING

Het ondernemerschap blijft lokken: uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 12% van de Nederlandse bevolking met de gedachte speelt voor zich zelf te beginnen, en 16% dat al heeft gedaan. Slechts een kwart van deze actieve of potentiële ondernemers heeft bij de keuze voor het ondernemerschap de overname van een bestaand bedrijf overwogen. De belangrijkste belemmeringen die ondernemers ervaren bij bedrijfsovername zijn het verkrijgen van financiering en onwetendheid over hoe te handelen. Eerder onderzoek van Lex van Teeffelen toonde aan dat de ondersteuning door de markt bij bedrijfsovername vaak tekort schiet.

Lees verder

OVERNAMEMARKT GROOT POTENTIEEL VOOR STARTER

Jaarlijks bieden zo’n 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan. Zo’n 90 % van de bedrijfsovernames betreft MKB bedrijven tot negen werkzame personen. Ondanks dit hoge percentage focussen commerciële partijen en overheid vooral op startende ondernemers.  Een gemiste kans, volgens dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers.

Lees verder

GOODWILL

Wat is goodwill?

Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip GOODWILL. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met:
1. een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer;
2. een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Per saldo resteert dan de overwinst.

Lees verder

FAILLISSEMENT

Het faillissement wordt vaak gezien als eindstation. Er is geen geld meer en er is geen regeling met de schuldeisers meer mogelijk.

Lees verder

WAARDE VAN HET BEDRIJF

Er bestaan verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Een koper zal bijvoorbeeld de prijs vooral laten afhangen van de toekomstige waarde, gebaseerd op bijvoorbeeld de verwachtingen over de opbrengst. De waardering van de onderneming vormt de basis voor uw vraagprijs in de onderhandelingen.

Lees verder

UW BEDRIJF VERKOOPKLAAR MAKEN

Voorbereiding

De ondernemer is vaak het gezicht van het bedrijf. Vooral in kleinere ondernemingen. Om de onderneming klaar te maken voor de overdracht, moet u misschien veranderingen aanbrengen.
Een aanlooptijd van 5 jaar is raadzaam. Vooral in situaties waarin de structuur moet worden aangepast. In de praktijk is dit meestal niet haalbaar. Heeft u minder dan 5 jaar tijd, stel dan prioriteiten. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke aandachtspunten.

Lees verder

EEN BEDRIJF KOPEN

U overweegt een bedrijf over te nemen, en u heeft daarbij al een onderneming op het oog.
De eventuele relatie die u met het over te nemen bedrijf heeft is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
De verschillende relaties vereisen elk een specifieke voorbereiding. Kies de situatie die het beste met de uwe overeenkomt.

Lees verder

EEN BEDRIJFSOVERNAME BINNEN DE FAMILIE

De onderstaande informatie gaat over een bedrijfsovername van uw ouders. Voor een bedrijfsovername van andere familieleden gelden andere regels. Informeer hiernaar bij de KvK.

Lees verder

HET BEDRIJF VAN UW WERKGEVER OVERNEMEN

Als u het bedrijf van uw werkgever overneemt, verandert u plotseling van werknemer, of manager, in een ondernemer. Deze zogenaamde Management Buy-Out (MBO) vraagt om een gedegen voorbereiding en planvorming.

Lees verder

HET KOOPPROCES IN FASEN

Fase 1: Voorbereiding

Goede voorbereidingen in de aanloopfase zijn van belang om tot een selectie van

kandidaat-ondernemingen en goede afspraken met de favoriete kandidaat te komen.

Lees verder