All posts in Artikelen Kamer van Koophandel category

Bedrijfsovername bij starter wordt belemmerd door onwetendheid en financiering

Het ondernemerschap blijft lokken: uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 12% van de Nederlandse bevolking met de gedachte speelt voor zich zelf te beginnen, en 16% dat al heeft gedaan. Slechts een kwart van deze actieve of potentiële ondernemers heeft bij de keuze voor het ondernemerschap de overname van een bestaand bedrijf overwogen. De belangrijkste belemmeringen die ondernemers ervaren bij bedrijfsovername zijn het verkrijgen van financiering en onwetendheid over hoe te handelen. Eerder onderzoek van Lex van Teeffelen toonde aan dat de ondersteuning door de markt bij bedrijfsovername vaak tekort schiet.

Overnamemarkt groot potentieel voor starter

Jaarlijks bieden zo’n 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan. Zo’n 90 % van de bedrijfsovernames betreft MKB bedrijven tot negen werkzame personen. Ondanks dit hoge percentage focussen commerciële partijen en overheid vooral op startende ondernemers.  Een gemiste kans, volgens dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers.

Goodwill

Wat is goodwill?

Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip GOODWILL. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met:
1. een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer;
2. een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Per saldo resteert dan de overwinst.

Faillissement

Het faillissement wordt vaak gezien als eindstation. Er is geen geld meer en er is geen regeling met de schuldeisers meer mogelijk.

Waarde van het bedrijf

Er bestaan verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Een koper zal bijvoorbeeld de prijs vooral laten afhangen van de toekomstige waarde, gebaseerd op bijvoorbeeld de verwachtingen over de opbrengst. De waardering van de onderneming vormt de basis voor uw vraagprijs in de onderhandelingen.

Uw bedrijf verkoopklaar maken

Voorbereiding

De ondernemer is vaak het gezicht van het bedrijf. Vooral in kleinere ondernemingen. Om de onderneming klaar te maken voor de overdracht, moet u misschien veranderingen aanbrengen.
Een aanlooptijd van 5 jaar is raadzaam. Vooral in situaties waarin de structuur moet worden aangepast. In de praktijk is dit meestal niet haalbaar. Heeft u minder dan 5 jaar tijd, stel dan prioriteiten. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke aandachtspunten.

Een bedrijf kopen

U overweegt een bedrijf over te nemen, en u heeft daarbij al een onderneming op het oog.
De eventuele relatie die u met het over te nemen bedrijf heeft is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
De verschillende relaties vereisen elk een specifieke voorbereiding. Kies de situatie die het beste met de uwe overeenkomt.

Het koopproces in fasen

Fase 1: Voorbereiding

Goede voorbereidingen in de aanloopfase zijn van belang om tot een selectie van

kandidaat-ondernemingen en goede afspraken met de favoriete kandidaat te komen.

Bedrijfsoverdracht is kruitvat vol emotie

Roermond – Een bedrijfsoverdracht lijkt op het eerste gezicht een rationele beslissing. In de praktijk is het echter een kruitvat van emotie. Tien tot dertig procent van de bedrijfsoverdrachten mislukt. Bij het merendeel van deze afketsende bedrijfsoverdrachten spelen uit de bocht vliegende emoties een rol. Limburg Onderneemt inventariseert emotionele valkuilen en geeft tips om uw emoties de baas te worden.

Wenselijke Ondernemersvaardigheden

Ondernemersvaardigheden

Als ondernemer heeft u een aantal vaardigheden nodig om uw bedrijf gezond te houden. Het is hierbij vooral belangrijk dat u een goed overzicht van uw financiën heeft, in staat bent uzelf te verkopen en kunt omgaan met schulden.

KvK signaleert gat in de markt bij advisering Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de markt voor advisering bij bedrijfsoverdracht, lacunes vertoont. 90 procent van kleine ondernemers (tot 10 personeelsleden) ondervindt problemen bij het overdragen/beëindigen van hun bedrijf. Waar grote bedrijven de mogelijkheid hebben om meerdere adviseurs in te schakelen in zowel voorbereiding, onderhandeling als financiële afwikkeling, schakelen kleine ondernemers vooral adviseurs in die alleen in de voorbereiding actief zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Adviseurs aan het woord, dat de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Kamer van Koophandel heeft gedaan.

Nieuw KvK-nummer bij nieuwe eigenaar

Vanaf 25 mei 2010 krijgen ondernemingen bij een bedrijfsoverdracht een nieuw KvK-nummer. Dit is het geval als een gehele onderneming in handen komt van een andere natuurlijk persoon, samenwerkingsverband, bijvoorbeeld bij de voortzetting van een eenmanszaak in een VOF of een BV. Met deze aanpassing wil de Kamer van Koophandel de juridische transparantie bevorderen.

Invloed crisis merkbaar: minder starters

Crisis in Verenigd Koninkrijk drijft Britse ondernemers naar vaste land
Uit het Startersprofiel 2009 van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal starters in Nederland voor het eerst in 7 jaar is gedaald, en wel met 2% ten opzichte van 2008. Recente berichten in de media suggereerden onterecht dat het aantal starters zou zijn toegenomen met 35%. De bron van deze claim zegt zich te baseren op gegevens van de Kamer van Koophandel.

2014 Bedrijventekoop