All posts in Artikelen Kamer van Koophandel category

Bedrijfsovername bij starter wordt belemmerd door onwetendheid en financiering

Het ondernemerschap blijft lokken: uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 12% van de Nederlandse bevolking met de gedachte speelt voor zich zelf te beginnen, en 16% dat al heeft gedaan. Slechts een kwart van deze actieve of potentiële ondernemers heeft bij de keuze voor het ondernemerschap de overname van een bestaand bedrijf overwogen. De belangrijkste belemmeringen die ondernemers ervaren bij bedrijfsovername zijn het verkrijgen van financiering en onwetendheid over hoe te handelen. Eerder onderzoek van Lex van Teeffelen toonde aan dat de ondersteuning door de markt bij bedrijfsovername vaak tekort schiet.

Lees meer >>

Overnamemarkt groot potentieel voor starter

Jaarlijks bieden zo’n 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan. Zo’n 90 % van de bedrijfsovernames betreft MKB bedrijven tot negen werkzame personen. Ondanks dit hoge percentage focussen commerciële partijen en overheid vooral op startende ondernemers.  Een gemiste kans, volgens dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers.

Lees meer >>

Goodwill

Wat is goodwill?

Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip GOODWILL. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met:
1. een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer;
2. een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Per saldo resteert dan de overwinst.

Lees meer >>

Uw bedrijf verkoopklaar maken

Voorbereiding

De ondernemer is vaak het gezicht van het bedrijf. Vooral in kleinere ondernemingen. Om de onderneming klaar te maken voor de overdracht, moet u misschien veranderingen aanbrengen.
Een aanlooptijd van 5 jaar is raadzaam. Vooral in situaties waarin de structuur moet worden aangepast. In de praktijk is dit meestal niet haalbaar. Heeft u minder dan 5 jaar tijd, stel dan prioriteiten. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke aandachtspunten.

Lees meer >>

Bedrijfsoverdracht is kruitvat vol emotie

Roermond – Een bedrijfsoverdracht lijkt op het eerste gezicht een rationele beslissing. In de praktijk is het echter een kruitvat van emotie. Tien tot dertig procent van de bedrijfsoverdrachten mislukt. Bij het merendeel van deze afketsende bedrijfsoverdrachten spelen uit de bocht vliegende emoties een rol. Limburg Onderneemt inventariseert emotionele valkuilen en geeft tips om uw emoties de baas te worden.

Lees meer >>

KvK signaleert gat in de markt bij advisering Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de markt voor advisering bij bedrijfsoverdracht, lacunes vertoont. 90 procent van kleine ondernemers (tot 10 personeelsleden) ondervindt problemen bij het overdragen/beëindigen van hun bedrijf. Waar grote bedrijven de mogelijkheid hebben om meerdere adviseurs in te schakelen in zowel voorbereiding, onderhandeling als financiële afwikkeling, schakelen kleine ondernemers vooral adviseurs in die alleen in de voorbereiding actief zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Adviseurs aan het woord, dat de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Kamer van Koophandel heeft gedaan.

Lees meer >>

Invloed crisis merkbaar: minder starters

Crisis in Verenigd Koninkrijk drijft Britse ondernemers naar vaste land
Uit het Startersprofiel 2009 van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal starters in Nederland voor het eerst in 7 jaar is gedaald, en wel met 2% ten opzichte van 2008. Recente berichten in de media suggereerden onterecht dat het aantal starters zou zijn toegenomen met 35%. De bron van deze claim zegt zich te baseren op gegevens van de Kamer van Koophandel. Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop